JAVNA RASPRAVA – KONJIČKI KAMP

Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije u Splitsko-dalmatinskoj županiji uputio je obavijest o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat ‘Izgradnja rekreacijskih građevina – konjički kamp’, na području Grada Vrlike.
Javna rasprava trajat će od 15. rujna do 14. listopada.
Projekt izgradnje konjičkog kampa zajednički je projekt Grada Vrlike i Viteškog alkarskog društva Sinj s ciljem razvitka konjičkog turizma na području Grada Vrlike.
Konjički kamp gradit će se na području „Slanovac“ -K.O. Vrlika na površini od 10 ha.
Više na:
Skip to content