JAVNA RASPRAVA – ZAKON O POLJOPRIVREDNOM DRŽAVNOM ZEMLJIŠTU

Na temelju članka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18.) Gradonačelnik Grada Vrlike objavljuje javnu raspravu o prijedlogu:
Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem
Javna rasprava trajat će 15 dana, od 23.05.2018. 08:00 sati do 07.06.2018. 08:00 sati
U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Grada Vrlike, Trg fra Filipa Grabovca 6 , svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati, ili kod izrađivača programa Jaić Consulting d.o.o. na kontaktima 043/634-190 ili 099/4370717
Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:
Upućivanjem pismenih primjedbi Gradu Vrlici. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 07.06.2017. do 08:00 h.
Skip to content