JAVNA RASPRAVA O PLANU GOSPODARENJA OTPADOM

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13 i 73/17) Grad Vrlika objavljuje Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Vrlike za razdoblje 2017.-2022. godina radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.
Nacrt Plana gospodarenja otpadom izrađen je od strane  tvrtke Zeleni servis d.o.o. iz Splita, Templarska 23, 21000 Split.  
Mišljenja, prijedloge i primjedbe sve zainteresirane osobe mogu dostaviti zaključno s 08. veljače 2018. godine.
Do 08. veljače 2018. godine za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Nacrt Plana u prostorijama Grada Vrlike, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, svaki radni dan u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.
Obrazac za prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt Plana gospodarenja otpadom treba dostaviti do navedenog datuma u Grad Vrliku, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, osobno ili putem pošte.  U navedenom roku mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se upisati i u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida.
Nacrt Plana gospodarenja otpadom i obrazac dostupni su na Službenim stranicama Grada Vrlike, a mogu se preuzeti u privitku.
Skip to content