JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PROSTOROM DINARA I CETINA

Ministarstvo gospodarstva  i održivog razvoja koordinira izradu Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjima ekološke mreže (6001-1) Dinara i Cetina (dalje u tekstu: nacrt Plana upravljanja), obzirom da nadležna javna ustanova (Javna ustanova za upravljanjem parkom prirode Dinara) još nije osnovana. Plan upravljanja je strateški dokument propisan Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).
Plan upravljanja obuhvaća sljedeća zaštićena područja i područja ekološke mreže: Park prirode Dinara, Spomenik prirode Vrela Cetine, Značajni krajobraz Ruda, Cetina HR1000029 (izuzev dijela koji se preklapa s HR2000929 Rijeka Cetina – kanjonski dio), Dinara HR1000028, Dinara HR5000028, Novkovići-Bošnjakuša HR2001344, Krčić HR2000917, Područje oko Velike Ćulumove pećine HR2000020, Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem HR2001314, Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem HR2001313, Ruda HR2000936, Grab HR2001395 te Izvor Grab HR2001201.
Ministarstvo gospodarstva  i održivog razvoja provodi javnu raspravu o nacrtu Plana upravljanja.
Javni uvid u nacrt Plana upravljanja trajati će u razdoblju od 22. kolovoza do 20. rujna 2023. godine (30 dana).
Javni uvid u nacrt Plana upravljanja omogućen je:
  1. putem internetske stranice Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na poveznici:  https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-zastitu-prirode-1180/ekoloska-mreza-natura-2000/projekt-razvoj-okvira-za-upravljanje-ekoloskom-mrezom-natura-2000/5990 – tekst Nacrta plana upravljanja dostupan je pod „Dokumenti“
  2. u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – Priroda, Prilaz tvornici 39, 22000 Šibenik te prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ, Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati.
Prijedloge, mišljenja i primjedbe javnost i zainteresirana javnost može:
  • upisati u knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu javnog uvida
  • dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja
  • poslati u pisanom obliku do 24:00 sati dana 20. rujna 2023. godine:
    • elektroničkom poštom na adresu: mila.preradovic@mingor.hr i pisarnica@mingor.hr
    • na adresu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom „Javni uvid u nacrt Plana upravljanja Dinara i Cetina“.
Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u obzir.
Izvješće o javnoj raspravi o nacrtu Plana upravljanja biti će objavljeno na internetskoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja najkasnije 8 dana od dana završetka javne rasprave.
Javno izlaganje o nacrtu Plana upravljanja održati će se dana 14. rujna 2023. godine (četvrtak) u Sinju (hotel Alkar, Vrlička ulica 50, 21230 Sinj) s početkom u 10:00 sati te dana 15. rujna 2023. godine (petak) u Kninu (Studentski dom “Fra Lujo Marun” Ul. kralja Krešimira 22, 22300, Knin) s početkom u 10:00 sati.
Ljubazno molimo potvrditi dolazak na javno izlaganje 14. rujna 2023. godine u Sinju putem poveznice PRIJAVNICA_SINJ najkasnije do 13. rujna 2023. godine (srijeda) do 12:00 sati. Također molimo potvrditi i dolazak na javno izlaganje 15. rujna 2023. godine u Kninu putem poveznice  PRIJAVNICA_KNIN najkasnije do 14. rujna 2023. godine (četvrtak) do 12:00 sati.
Skip to content