IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA VRLIKE

Pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Vrlike kao savjetodavnog tijela Grada Vrlike koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
Savjet mladih Grada Vrlike ima pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
U Savjet se biraju osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području Grada Vrlike, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.
Na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura, članove Savjeta i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće Grada Vrlike.
Više u pozivu u privitku.
Skip to content