ISHOĐENA DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

U utorak, 23.03.2021. godine Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije izdao je Dozvolu za gospodarenje otpadom kojom se Eko Vrlici d.o.o. dozvoljava da na lokaciji gospodarenja otpadom, odlagalištu neopasnog otpada ˝Poljanak˝, Vrlika, k.č.br. 2677/296 k.o. Otišić, obavlja djelatnosti sakupljanja otpada, interventnog sakupljanja i zbrinjavanja otpada odlaganjem u ili na tlo.
Ovom dozvolom ne povećava se kapacitet odlagališta koji iznosi 10.250 m3.
Ovime je Grad Vrlika osigurao suzbijanje nepovoljnih ekoloških i drugih posljedica za okruženje, kao i nerazmjerne troškove zbrinjavanja otpada na drugim lokacijama te s ciljem zaštite javnog interesa koji se sastoji u potrebi zaštite zdravlja ljudi i zaštite okoliša, prihvat i odlaganje otpada na odlagalištu ˝Poljanak˝ osigurat će kontinuitet sigurnog i zakonitog zbrinjavanja otpada na području Grada Vrlike.
Skip to content