Ivan Ćorić


Ivan Ćorić, gradonačelnik

Uoći Dana grada i blagdana Gospe od ružarja zamolili smo gradonačelnika za razgovor. Odgovarajući na naša pitanja iznio je podatke o uređenju Grada, funkcioniranju gradske uprave, radovima koji se izvode te planovima razvoja.

 

RASKOPALI STE VAROŠ, A TO NIJE PRVI PUT. SVAKO MALO IZVODE SE NEKI ZNAČAJNI ZAHVATI U VRLICI. ŠTO SE UPRAVO SADA GRADI?
Rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom novih instalacija vode, struje, telefonije, kolektoreske mreže, oborinske odvodnje Vrlika provodi i završni projekt uređenja javnih površina u što spadaju prometnice, oborinski kanali , potporni zidovi, parkinzi i sl. grad Vrlika financira geodetske podloge i projektnu dokumentaciju a MMPR sa cirka 6 mil. kuna financira izvođenje radova. Rok završetka radova je 180 dana.

OSIM RADOVA U SREDIŠTU ŠTO SE DOGAĐA U SELIMA?
sva naša naselja su infrastrukturno opremljena (struja,voda,telefon i asvalt) a ovih dana počinje i obnova elektro mreže u Otišiću što je još jedini preostali dio. Realizacijom projekata šetnica i biciklističkih staza te uređenja česmi, bunara i mlinica cijeli prostor dižemo na višu razinu kako bi stvorili povoljnije uvjete za razvoj seoskog turizma i ostalih već najavljivanih investicija.

U KRATKIM CRTAMA NAZNAČITE NAJVAŽNIJE ZAHVATE U VRLICI OD OLUJE NA OVAMO?
Najvažniji zahvati od oluje su svakako obnova netom stradalih kuća i kompletne infrastrukture po našim naseljima. Izgradnja nove prometnice ispod Vinalića, izgradnja mrtvačnice i novog groblja, uređenje trga dr. Franje Tuđmana, potom i izgradnja športsko-rekreacijskog centra-Česma. Izgradnja i obnova naših crkava te uređenje javnih površina i donošenje prostornog plana. Saniranje i zatvaranje divljih deponija, opremanje komunalnog poduzeća novim radnim vozilima i strojevima. S kulturne i promidžbene strane je i izdavanje monografije Vrlike te raznih promidžbenih materijala u turističke svrhe. Izgradnja radne zone Kosore daje odlične uvjete investitorima i nova radna mjesta gradu Vrlici. Uskoro očekujemo 30-tak radnih mjesta. Svakako valja i spomenuti i održavnja velike opere “Ero s onoga svijeta”

OSIM RAZNIH GRAĐEVINSKIH ZAHVATA OD PROŠLE GODINE VRLIKA ŽIVI U ZNAKU ERE S ONOGA SVIJETA. NA OVOME SVIJETU U VRLICI, TO JE SADA ČINI SE NAJVAŽNIJI KULTURNI DOGAĐAJ, A SVAKE GODINE TIH JE PRIREDBI I ZGODA SVE VIŠE I VIŠE?
Za grad Vrliku Milan Begović i Vrlička česma su svakako veliki aduti koje ubuduće kanimo uvelike koristiti stoga smo “Eru” i vratili na njegovo izvorište. Vrličko ljeto “Dani Milana Begovića” postaju tradicija pa se svake zadnje subote u mjesecu srpnju održava opera “Ero s onoga svijeta” ali i razne druge kulturološke priredbe tokom trajanja vrličkog ljeta. Veliki interes Vrličana i drugih samo je učvrstio našu odlučnost da ustrajemo s projektom Vrličkog ljeta i operom te da cijeli projekt dignemo na još veću razinu i program učinimo još bogatijim. Dojmovi i zapažanja i ovoga ljeta su bili takvi da je i struka priznala da je “Ero” u Vrlici bio događaj broj 1 splitskog ljeta 2007.

PROSTORNI PLAN GRADA VRLIKE OVIH GODINA BIO JE U CENTRU INTERESA. KAKO STVARI STOJE KAD SU PLANOVI U PITANJU? MOŽEMO LI USKORO OČEKIVATI NEKI ZNAČAJNIJI ISKORAK U RAZVOJU GRADA I ČITAVOGA KRAJA?
Prostorni plan grada Vrlike je gradsko vijeće usvojilo nakon dobivenih svih suglasnosti usklađenja sa županijskim prostornim planom koji se ovih dana donosi. Uvid i rasprave prostornog plana uključeni su i građani koji su svojim primjedbama i prijedlozima iskazali interese pa su im primjedbe velikim djelom i prihvaćene. Donošenjem prostornog plana grada Vrlike pobuđen je veliki interes određenih investitora, a naročito u područjima turističkih zona, zona športa i rekreacije odnosno golf terena. U pripremi je i odluka gradskog poglavarstva da se ide u natječaj za katastarsku izmjeru svih zona što je i podloga za izradu detaljnih planova i idejnih rješenja koja će ići gradskom vijeću na usvajanje. Realizacijom ovog projekta Vrlika će rješiti puno sadašnjih problema a jedan od najvećih je nezaposlenost. S novim investitorima i njihovim ulaganjima otvorit će se nekoliko stotina radnih mjesta pa će se ujedno moći raditi na povratku naših iseljenih ljudi te na programu naseljavanja.

OSNIVANJEM NOGOMETNOG KLUBA HNK VRLIKA, POPUNJENA JE JEDNA PRAZNINA U ŠPORTSKOM ŽIVOTU GRADA, IAKO TU DJELUJE VIŠE ŠPORTSKIH DRUŽINA?
Izgradnjom ŠRC-Česma stvorili su se uvjeti za osnivanje NK Vrlika. Još jednom se pokazalo da skeptici nisu imali pravo kad su zagovarali da se centar ne gradi. Interes za treniranjem je bio ogroman pa su već prvu godinu sastavljena tri tima koja su ove godine počela s takmičenjem u županijskoj ligi te su u prvom kolu u gostima ostvarili dvije pobjede. Danas s ponosom možemo reći da 70-tak vrličke djece trenira u NK Vrlika živi i razvija se u športskom duhu, što nažalost brojne vrličke generacije nisu imale priliku.

KAKO FUNKCIONIRA GRADSKA VLAST, KAKO DOGOVARATE I PROVODITE AKCIJE?
Ljubav prema gradu Vrlici uvijek rađa nove ideje koje kroz rasprave i osmišljavnje dođu do poglavarstva i gradskog vijeća. Dospjevši tako u naše planove i proračun grada Vrlike one se i realiziraju. Vrlika je područje od posebne državne skrbi I skupine što nam daje odeđene mogućnosti korištenja sredstava upravo namjenjenih ovim područjima ali jasno uz dobro i pomno isplanirane projekte i sređenu dokumentaciju. Vrlika ima dobar i osposobljen tim koji može odgovoriti svim zadaćama i izazovima a danas naročito pristupnim fondovima EU. Zato pozivamo sve od malih i srednjih poduzeća, zadruga do obiteljskih gospodarstava koji se žele natjecati za dodjele takvih sredstava da se informiraju u gradskoj upravi te ujedno da prate naše oglase i radionice kako bi bili što bolje upoznati.

ŠTO SE MOŽE OČEKIVATI U VRLICI U NAREDNOJ GODINI I NAREDNIM GODINAMA?
Gradska uprava grada Vrlike trenutno je aktivna na 30-tak različitih aktivnosti i projekata koji se izvode ili su u pripremi. Obuhvaćeni su svi segmenti života od gospodarskih, infrastrukturnih, kulturnih, športskih, turističkih i dr. koji dižu kvalitetu i standarde života u Vrlici. Stvaraju se uvjeti za modernu i prosperitetnu Vrliku. Mozaik Vrlike na kojem sada radimo ubrzo će dati jednu prekrasnu sliku na ponos svih Vrličana. Formiranjem mjesnih odbora bit će zastupljena sva naselja i njihovi interesi tako da će se voditi računa o svakom kutku našeg kraja.

ŠTO BI STE PORUČILI VRLIČANIMA IZVAN VRLIKE KAO I ONIMA KOJI TU ŽIVE?
Svim dragim Vrličanima izvan Vrlike koji žele doći ili se vratiti da ostanu želimo dobrodošlicu. Pogotovo mladim ljudima koji tek stječu znanje i nauku želimo poručiti da se vrate pa da se svojim znanjem i idejama uključe u izgradnju prosperiteta i svakolikog napretka Vrlike. One Vrličane koje vežu životne obveze za neke druge gradove ili države poručujemo neka budu dobri ambasadori Vrlike kako u domovini tako i u svijetu. Populaciji umirovljenika poručujemo da nigdje kao u vrličkom kraju neće ljepše i zdravije provoditi svoje umirovljeničke dane. Posebno svim Vrličanima koji tu žive poručujemo da zajednički moramo izgraditi što ljepšu, bolju i prosperitetniju Vrliku i na kraju naravno svojim dragim Vrličanima čestitam Dan Grada i blagdan Gospe od Ružarja.

Skip to content