Ivan Ćorić


Ivan Ćorić, gradonačelnik

Uoći Dana grada i blagdana Gospe od ružarja zamolili smo gradonačelnika za razgovor. Odgovarajući na naša pitanja iznio je podatke o uređenju Grada, funkcioniranju gradske uprave, radovima koji se izvode te planovima razvoja.

MOLIM VAŠ KOMENTAR ZA VRLIČKIH 12 MJESECI: OD PROŠLE ROŽARICE DO DANAS.

Točno je to da smo nekoć vrijeme računali od Rožarice do Rožarice i danas se s nostalgijom sjećamo tih vremena kad nas je bilo daleko više, kad se u Vrlici cijele godine intenzivno živjelo, kad je u varoši i u selima bilo mnogo ljudi, djece… kad su naši blagdani bili posjećeni tisućama ljudi. Evo danas je sve drugačije. Imamo neke stvari koje nismo nekad imali, ali je malo svijeta. Danas kažemo, čim prođe Rožarice naš kraj opusti i do proljeća sve je nekako prazno. Ipak nas dinarce ne napušta volja i nada, mi i dalje djelujemo. Eto i ovih 12 mjeseci nismo zaboravili niti jednu naše djelatnost, naše obaveze smo ispunjavali, ali smo se i pripremili za brojne nove projekte.

UKAŽITE U NAJKRAĆIM CRTAMA NA DJELOVANJE GRADSKE UPRAVE U PROTEKLOM RAZDOBLJU.

Osim onog normativnog, održavanja sjednica, funkcioniranja grada najviše naših aktivnosti usmjereno je stvaranju boljih uvjeta za gospodarski oporavak do kojeg se teško dolazi i u razvijenijim krajevima, a posebno kod nas. U tom smislu u radnoj zoni su provedene brojne aktivnosti za proširenje. Napravljena su idejna rješenje, ishođene lokacijske dozvole rade se glavni projekti za ceste, električnu energiju, odvodnju, vodovod, telefone… Nakon što smo dobili od RH u vlasništvo zemljište izradili smo parcelaciju zemljišta. Sklopili smo ugovore sa šest ponuđača i možemo realno očekivati otvaranje novih pogona u radnoj zoni.

Posebna je novost planirana izgradnja solarnih elektrana na jugozapadnom dijelu zone instalirane snage 4 MW. U listopadu ćemo raspisati natječaj za davanje zemljišta u koncesiju na 20 godina. Tako bismo uskoro trebali od koncesije za zemljište godišnje ostvarivati oko 300.000,00 kuna.

U VRLICI MALO IMA, MALO NEMA STRUJE.

To nas muči mnogo godina. Evo sada smo na pragu rješenja. U suradnji s HEP-om i to se rješava izradom dvostrukog voda do radne zone, što bi trebalo stabilizirati niskonaponsku mrežu. HEP je proveo javnu nabavu i uskoro valja očekivati rješenje toga problema.

ŠTO SE DOGAĐA S OSTALIM KOMUNALIJAMA?

Svi dobro znamo da nemamo zemljišnih knjiga. Eto u vremenu iza nas napravljene au katastarske izmjere za k.o. Vrliku. Održano je više sastanaka vezanih za javni uvid elaborata i formiranje zemljišnih knjiga. Polovinom listopada uz javni uvid počet će i neophodni sudski postupci.

Uz to uskoro počinju i radovi izgradnje kolektorske mreže Česma-Japa. Ministarstvo regionalnog razvoja provelo je javnu nabavu i u vrijednosti 3.000.000,00 kuna Lavčević će izvesti te radove i uredioti šetnicu pored kolektora.

Istovremeno nastavljaju se radovi izgradnje pročistača otpadnih voda. Evo ovih dana, točnije 27. rujna potpisan je ugovor s Hrvatskim vodama na 2.000.000,00 kuna za nastavak radova. Grad sudjeluje s 20 % sredstava za gradnju. U slijedećoj godini očekujemo početak rada pročistača.

Evo u ovom razdoblju naše komunalno poduzeće izvodilo je radove sanacije deponija Poljanak. Radove financira Fond zaštite okoliša s 80 %, a ostatak Grad. Na deponij će se odlagati otpad do službenog početka rada odlagališta županije Splitsko-dalmatinske u Lećevici.

VIDIMO RADOVE OKO PERUČE.

E to nas posebno veseli. Sredstvima EU počeli su radovi izgradnje veslačkog kampa. Odobreno nam je 290.000 eur-a, a Veslački savez grada Zagreba sufinancira projekt s 45.000 eur-a. Nakon izgradnje pristupne ceste, rampe, hangara i nabave pontona slijedi druga faza : izgradnja smještajnih kapaciteta. Uz domaće sportaše ovaj kamp trebao bi poslužiti i veslačima iz sjeverne Europe posebno u zimskim mjesecima kad su njihova jezera zaleđena. Uz to, navedenim sadržajima moći će se služiti i drugi korisnici kao rekreatinci.

Od sredstava EU valja spomenuti i 103.000 eur-a za uređenje temaskih staza. Riječ je o biciklističkoj stazi Balek-Vinalić-Garjak i šetnici od vrličkih izvora do utvrde Prozor.

Još mi imamo planova i aktivnosti. Spomenuo bih još one vezane uz izgradnju planinarskog i lovačkog doma. Projekte radimo sami, a za sredstva ćemo se natjecati iz programa EU.

ŠTO GRAD ČINI NA PLANU SOCIJALNE POLITIKE, ŠPORTA, KULTURE, RELIGIJE?

Nastavljamo s nadležnim ministarstvom voditi skrb o 180 starijih i nemoćnih osoba u što je uključeno 12 djelatnika. Istovremeno našim učenicima osiguravamo prijevoz što od ove sezone financira država s 75% dok ostalo plaćaju Grad i prijevoznici. Naš Grad pomaže i mlade obitelji naknadom za novorođenčad. Ove godine donešeno je 5 rješenja, a isplaćeno je 13.000,00 kuna.

Grad intenzivno prati i pomaže rad sportskih društava. Tu su najaktivniji nogometaši i članovi toekwondo kluba koji okuplaju u raznim uzrastima oko 100 mladih. Isto tako aktivni smo i na planu kulturnih aktivnosti, iako smo radi nedostatka sredstava ove godine ostali bez Ere. Evo i ove godine nastavljamo radove zaštite tvrđave Prozor. Izvodimo radove na unutrašnjosti. Za ovogodišnju sanaciju s Ministarstvom kulture osigurali smo 100.000,00 kuna.

U suradnji sa Župnim uredom skrbimo o grobljima, sakralnim objektima. Posebno želim naglasiti uređenje Bratske kuće u groblju sv Jure na Maovicama, a slično želimo napraviti i u Ježeviću kako bismo na svim mjestima osigurali prikladane uvjete za ukop naših pokojnika.

ŠTO SE JOŠ DOGAĐA U JAVNIM PODUZEĆIMA?

Ove godine u suradnji s Hrvatskim vodama uredili smo 200 m bujice Zduš. A izvedeni su i radovi sanacije zida samog izvorišta potoka. Nadalje sa Županijskim cestama radimo na planiranju uređenja križanja D1 na Pekcu sa županijskom cestom 6082. Dogovorena je i izrada projektne dokumentacije za uređenje županijske ceste od Koljana do Dabra. S druge strane s Hrvatskim cestama održali smo nekoliko sastanaka radi izmještanja dijela D1 kod groblja sv Petar u Vrlici. Hrvatske ceste će sufinancirati izgradnju oborinskih kanala uz D1 na dionici od Pekca prema Petrovoj ulici kao i nogostup. Radovi bi trebali početi iza Rožarice i biti gotovi do kraja godine. Tu su i projekti uređenja kružnog toka na Križiću i uređenja prometnice između Doma zdravlja i Vinarije. Još bih spomenuo i radove HEP-a na rekonstrukciji dalekovoda Podosoje-Garjak, podosoje-Kosore i elektrifikaciju naselja Otišić.

ETO U OVOJ RECESIJSKOJ GODINI IPAK JE DOSTA AKTIVNOSTI. ŠTO BISTE NA KRAJU PORUČILI SUGRAĐANIMA?

Točno je da je recesija, smanjeni su prihodi, nema onako značajnih dotacija, ali borimo se, tražimo rješenja, nastojimo svoju energiju usmjeriti na dobrobit svih Vrličana i očekujemo da ćemo u tome uspjeti. Poručio bih našim dragim Vrličanim da budu uporni pa će od rada biti i rezultata.

U tom smislu, kad je već riječ od Vrlici, o Danu Grada i blagdanu naše nebeske zaštitnice, Gospe od ružarja, svima želim da naredne dane provedu sa svojim najbližim, sa svojim obiteljima i prijateljima, da se dobro osjećaju u vrličkom kraju. Svima želim mnogo osobnog i zajedničkog uspjeha, vedrog pogleda u budućnost. Svima čestitam Dan Grada Vrlike, Blagdan Gospe Rožarice.

Skip to content