INFORMACIJE O POŽARU NA DINARI

1.DAN (04.04.2016.)
-Dojava za požar bila je 04.04.2016.g. u 16,20 sati na predjelu Dinara-Duvnjački pometenik.
-Vatrogasci DVD-Vrlika izlaze na dojavljenu lokaciju te utvrđuju da je požar u minski sumnjivom terenu. Na terenu se ostaje do sumraka. 
-Takvu informaciju proslijeđuju u VOC-Split. Kako je požar u minski sumnjivom terenu, vatrogasne snage nisu mogle djelovati.

2.DAN (05.04.2016.)
-Vatrogasci DVD-Vrlika izlaze na teren u 07,00 sati i gase djelove požara koje mogu gasiti (zbog miniranosti terena). Na terenu ostaju do 19,00 sati.
-Požar se dosta proširio jer je teren osim što je minski sumnjiv, nepristupačan za veću vatrogasnu tehniku.
-Kad je požar dijelom izašao iz minski sumnjivog terena, zatražena je pomoć zračnih snaga i 1 kanader je radio od 14,10-15,45
-Primarna zadaća zemaljskih i zračnih snaga je obrana raznih objekata (mahom vikendica) koje se nalaze na mogućem putu širenja požara.
-Svi objekti koji su se nalazili na putu širenja požara, uspješno su obranjeni, radom i zalaganjem vatrogasaca i zračnih snaga.

3.DAN
-Vatrogasci DVD-Vrlika izlaze na teren u 07,00 sati i gase dostupne dijelove požara. Na terenu ostaju do 19,00 sati.
-Zatražena je pomoć od zračnih snaga i 1 kanader je radio od 9,50-12,35 i 14,20-17,10.

4.DAN
-Vatrogasci DVD-Vrlika izlaze na teren u 07,00 sati i gase dostupne dijelove požara. Na terenu ostaju do 19,00 sati.
-Zatražena je pomoć od zračnih snaga i 1 kanader je radio od 11,10-14,00.

ZAKLJUČAK:
-Požar je nastao na minski sumnjivom i nepristupačnom terenu.
-Zbog navedenog, požar se širio velikom brzinom.
-Vatrogasci DVD-Vrlika, sukladno svojim mogućnostima, svaki dan su izlazili na teren i davali maksimum svojih snaga.
-Svi objekti su uspješno obranjeni uz pomoć zračnih snaga.
-Opožarena površina je cca 1500 ha, najvećim djelom trave.
-Najbitnija stvar kod ovog događaja je da  nitko nije nastradao niti je neki objekt izgorio.

-Svi navodi su lako provjerljivi kod MUP, VOC-Split, HV, vatrogasci.

Skip to content