GRAD VRLIKA POKRENUO PROGRAM POTICANJA TURIZMA

Grad Vrlika raspisuje Program podizanja kvalitete turističke ponude na području Grada Vrlike za 2018. godinu čiji je cilj bespovratnim sredstvima potaknuti daljnji razvoj postojećih privatnih iznajmljivača.
Ove godine na području Grada Vrlike je već dosada ostvareno 2735 turističkih noćenja (izvor: E-visitor ) dok je prošle godine za cijelu godinu bilo 1618 turističkih noćenja. Dakle to je povećanje od 69% u noćenjima.
Pozivamo sve postojeće privatne iznajmljivače da se prijave na postojeći Poziv. U uredu Turističke zajednice mogu dobiti sve potrebne informacije kao i dosada.

Više informacija i obrasce za prijavu pogledajte u:

Skip to content