GRAD VRLIKA DONOSI NOVI SRP

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je, nakon provedbe administrativnih kontrola, izdala odluku o prihvatljivosti korisnicima sredstava iz 2. natječaja za tip operacije 7.1.1. ”Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”, iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.
Korisnici ovog tipa operacije su općine i gradovi do 10.000 stanovnika, kojima se sufinancira do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta, od 5.000 -70.000 eura. Prihvatljiva ulaganja se odnose na izradu ili izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja općine ili grada, strateškog razvojnog programa općine ili grada, strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora.
Gradu Vrlici za izradu „Strateškog razvojnog programa Grada Vrlike“ za razdoblje od 2018. do 2022. godine odobreno je 56.250,00 kuna. Ovim dokumentom utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju našeg Grada.
Skip to content