EKO VRLIKA DIJELI VREĆICE ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

S ciljem poticanja građana na odvojeno prikupljanje otpada, Eko Vrlika d.o.o. pokrenula je akciju dostavljanja plavih za papir, žutih za plastiku i zelenih vrećica za staklo svim domaćinstvima. Paket vrećica dostavlja se na kućni prag.
Na dane, odnosno uoči samog odvoza otpadne plastike, stakla i papira, vrećicu ćete odložiti pored spremnika za miješani komunalni otpad.
Učestalost odvoza plastike, papira i stakla će biti jednom mjesečno i to prvi tjedan u mjesecu po rasporedu pražnjenja miješanog komunalnog otpada.
Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada možete pronaći na internet stranici Grada Vrlike.
Također, korisnici naših usluga su već ranije zajedno s računima dobili i rasporede odvoza otpada. Građani su dužni koristiti javnu uslugu i odložiti vrećice na mjesto primopredaje otpada (uz mjesto svog spremnika za miješani komunalni otpad) u vrijeme pružanja usluge odvoza vrećica za plastičnu, papirnatu i staklenu ambalažu, najkasnije do 7:00 sati na dan odvoza.
U slučaju potrebe za odlaganjem dodatne plastične, papirnate i staklene ambalaže koristite spremnike na javnim površinama i mobilno reciklažno dvorište.
Skip to content