EKO VRLIKA d.o.o. – PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM POSLOVNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Eko Vrlika d.o.o. planira provesti otvoreni postupak javne nabave radova na izgradnji groblja Sveti Jure na Maovicama.
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi dostavlja cjelokupnu dokumentaciju za nadmetanje na  savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Cjelokupna dokumentacija može se preuzeti u privitku.
Skip to content