DVD VRLIKA – POČETAK PROTUPOŽARNE SEZONE

DVD Vrlika ove protupožarne sezone čuvat će naš grad s 4 profesionalna vatrogasca, 11 dobrovoljnih te 5 vozila.
Sukladno Odluci o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima SDŽ, koristimo priliku informirati vas kako je zabranjeno loženje vatre na svim otvorenim prostorima u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna 2021.godine.
Loženjem vatre na otvorenom prostoru smatra se uporaba vatre izvan zatvorenih odnosno pokrivenih prostora, s naglaskom na:
– spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, šumskog raslinja i sl.
– spaljivanje papira, smeća itd
– improvizirani roštilji i gradele
– logorske vatre i sl.
Također, zabranjeno je bacanje opušaka, šibica i drugih zapaljivih tvari na otvorene površine.
Prema informaciji iz policijske uprave, svako ugrožavanje i uništavanje maslinika, vinograda, trajnih nasada i šuma, vatrom, dimom i vrućim zrakom, znači izazivanje požara, odnosno ne poštivanjem propisanih mjera sa obilježjima prekršaja iz članka 8. stavak 3. Zakona o zaštiti od požara ( NN br. 92/10 ).
Za spomenuti prekršaj, propisane su kazne:
• novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora od 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar, a osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna,
• novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja propustom izazove požar, a novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Nadalje, fizičke i pravne osobe dužne su vatrogascima neposredno ili putem brojeva 112; 193 prijaviti nastanak požara i pružiti sve informacije o požaru sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara.
• novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja ne prijavi nastanak požara.
Čuvajmo naš okoliš i prirodu našeg Grada!
Skip to content