DOPUNSKA IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU SA PESTICIDIMA

Učilište VIRTUS organizira dopunsku izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima. Nakon uspješno položenog ispita, polaznici će dobiti ISKAZNICU i uz predočenje iste moći nesmetano kupovati te primjenjivati sredstva za zaštitu bilja.
Skip to content