DONESEN PROVEDBENI PROGRAM GRADA VRLIKE

Gradonačelnik Jure Plazonić donio je Odluku o donošenju Provedbenog programa Grada Vrlike za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Provedbeni program Grada Vrlike je kratkoročni akt strateškog planiranja, koji se na temelju Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske donosi za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika.
Na poveznici dokument:
Skip to content