DONACIJA HCK ZA KVALITETNIJI RAD GERONTODOMAĆICA

U naše društvo stigla je po drugi put hvale vrijedna donacija od strane Hrvatskog Crvenog križa za kvalitetniji rad društva sa osjetljivim skupinama. Naime radi se o donaciji zaštitnih kombinezona, nazuvaka, dezinfekcijskih sredstava, jednokratnih maskica i vizira. Po preporuci HZJZ naše gerontodomaćice uz sve mjere zaštite kako sebe tako i korisnika Pomoći u kući moraju koristiti jednokratnu zaštitnu opremu (rukavice, maske, kape zaštitna odijela, nazuvke) za svaku posjetu kućanstvu. Hvala im šta brinu za naše potrebe omogućujući kvalitetniji i sigurniji rad sa osjetljivim skupinama.
Skip to content