DOBIVENA SREDSTVA ZA AKTIVNOST DNEVNOG BORAVKA

Gradsko društvo crvenog križa na natječaju Ministarstva socijalne politike i mladih dobilo je sredstva za aktivnosti Dnevnog boravka.
Program “Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama” predstavlja model izvaninstitucionalne skrbi o starijim osobama koji je usmjeren poboljšanju kvalitete života osoba starije životne dobi, a u kojem se nastoji povezati sve sudionike u lokalnoj zajednici koji uz suradnju i potporu tijela državne uprave, mogu pridonijeti cjelovitoj skrbi o starijim osobama.
Provođenjem Programa postiže se sprečavanje socijalne izoliranosti, kao i integriranje i aktivno sudjelovanje starijih osoba u životu društvene zajednice.
Korisnik Programa može biti :
osoba starija od 65 godina života,
U Program „Dnevni boravak„ mogu se uključiti korisnici koji imaju potrebu za najmanje jednu aktivnost „dnevnog boravka„.
Sadržaji dnevnog boravka su :
-radno – okupacijske aktivnosti,
-aktivnosti usmjerene na stjecanju novih znanja i vještina,
-sportsko – rekreativne aktivnosti prilagođene dobi i potrebama korisnika,
-tematska predavanja,
-radionice,
-organizacija izleta i posjeta kulturno – umjetničkim i drugim događanjima,
-drugi sadržaji i aktivnosti prema interesima korisnika
Skip to content