CIVILNA ZAŠTITA GRADA VRLIKE – VJEŽBA

CIVILNA ZAŠTITA GRADA VRLIKE – VJEŽBA

U četvrtak, 23. studenoga u 8:00 sati, sirenama vatrogasnih vozila biti će oglašena uzbuna tj. početak vježbe Civilne zaštite Grada Vrlike.

Opći cilj pokazne vježbe je provjera spremnosti i osposobljenosti sudionika vježbe, a posebni ciljevi su praktičnim radom na terenu provjeriti razine osposobljenosti operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje.

Vježbom će se evakuirati učenici Osnovne škole “Milan Begović” a na istoj će sudjelovati:

– Stožer civilne zaštite Grada Vrlike

– Postrojba opće namjene civilne zaštite

– DVD Vrlika

– Dom zdravlja SDŽ, ambulanta Vrlika

– Područni ured zaštite i spašavanja Split

– HGSS ispostava Vrlika

– Gradsko društvo Crvenog križa Vrlika

– Policija

Skip to content