ČIŠĆENJE CETINE

Š.R.D.”Šaran” dana 08.09.2018. god. izvršilo je čišćenje rijeke Cetine od Bgovca do Balek mosta, sakupljeno je dosta otpada od plastike do željeznih bačava. Nakon čišćenja priređena je mala zakuska. Akcija se dalje nastavlja 15.09. 2018. god zborno mjesto Balek most sa početkom u 9 sati.

Skip to content