ČIŠĆENJE CETINE

Športsko ribolovno društvo “Šaran” Vrlika 09.08.2020.god izvršilo je čišćenje rijeke Cetine od Balek mosta do Paškopolja. Sakupljeno je poprilično smeća od plastike, raznog željeza, automobilskih guma. Ovim putem još jednom molimo nedgovorne pojedince da ne bacaju smeće u rijeku Cetinu. Nakon čišćenja upriličena je zakuska za sve sudionike ove akcije.
Skip to content