Cetina – sto kilometara ljepote

Cetina – sto kilometara ljepote

Cetina, najveća srednjodalmatinska rijeka dragulj je u srcu svakog vrličanina. Ona je rijeka života koja natapa plodna polja koja daju kruh, rijeka koja blaži čitav kraj i koja od pamtivijeka putuje svojim koritom uz šarene pašnjake, meket ovaca, rzanje konja i pjev ptica. Od trenutka kad je izašla iz svog zemnog izvora Cetina nudi svima bajkovitost zdravog življenja, ljepotu okoliša, mirisna polja. Uz njene obale stvarala se povijest. Što sve ne pamte njezini mostovi kojima su je ljudi pokušali ukrotiti od kojih su neki iz razdoblja megalita. Tko osjeti njezinu dušu taj joj ostaje zauvijek odan.

Cetina izvire iz nekoliko jakih krških vrela u podnožju Dinare u sjevernom dijelu Cetinskog polja kod Vrlike. Od izvorišta do Zadvarja teče prema jugoistoku, zatim u smjeru istok – zapad; pred ušćem skreće prema jugu, probija vapnenačko bilo omiške Dinare i utječe kod Omiša u Jadransko more.

Njezini potencijali su još uvijek nedovoljno iskorišteni.

Zbog slikovitosti i pejsažne vrijednosti, od 1963. zaštićeni je krajolik.

Ona je raj za ribiče. U gornjem toku živi reliktna mekousna pastrva i pijas, a uz ušće cipal i jegulja. Osobito su značajni endemi: ilirski klen, cetinska ukljeva, podbila te povremeno oštrulja

Skip to content