BESPOVRATNA SREDSTVA ZA KUĆE ZA ODMOR

Otvoren je natječaj za Podmjeru 6.2. Potpora ulaganja u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti  ali mogu se prijaviti samo OPG-ovi, obrti i tvrtke koje su minimalnom jednu godinu u AGRONET-u i uz to se nalaze u C ili D razredu.
Kriteriji:
Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 1.000 eura (npr: približno 4.000 m2 maslinika, 2.500 m2 vinograda, 1.500 m2 povrća…).
Fizičke osobe (OPG) moraju UĆI u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi samostalne djelatnosti PRIJE podnošenja Zahtjeva za potporu.
Ulaganje mora biti u području lokalne samouprave (max 5.000 stanovnika) u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.
Korisnik mora biti početnik u djelatnosti turizma.
Nakon konačne isplate treba se baviti najmanje 5 godina predmetnom aktivnošću uključujući i poljoprivredu.
Ulaganja u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u turističke razrede »C« i »D«.
Nakon konačne isplate potpore, potrebno je najmanje narednih pet godina baviti se aktivnošću za koju je ostvarena potpora.
U slučaju ulaganja u građenje građevina imovinsko-pravni odnosi zemljišta moraju biti riješeni.
Skip to content