BESPLATAN INTERNET U CENTRU VRLIKE

Grad Vrlika je realizirao projekt WIFI4EU tj. instalirao hotspot sustav besplatnog bežičnog interneta u užem centru grada.
Instalirana oprema zadovoljava sve uvjete definirane prilozima Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF): Program WiFi4EU (Prilog I. i Prilog II.) od strane Europske Komisije.

Mjesta gdje se može pristupiti mreži su autobusni kolodvor, Trg dr. Franje Tuđmana, dio Ulice Bana Berislavića oko sata i parkirališta, Trg fra Filipa Grabovca te Česma.

Cijena nabave opreme iznosila je 111.660,00 kuna (sa PDV).
Skip to content