ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA VRLIKE

Grad Vrlika objavljuje Poziv za javno prikupljanje ponuda u postupku jednostavne nabave: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Vrlike.
Poziv kao i Upute ponuditeljima za sastavljanje ponuda s pripadajućim privicima mogu se pogledati u nastavku.
Skip to content