ANKETA O POTREBAMA MLADIH U RURALNIM SREDINAMA CETINSKE KRAJINE

Udruga Srma poziva mlade od 15 do 29 godina života da ispune kratku online anketu.
Cilj ankete je utvrditi razinu informiranosti i zadovoljstva mladih životom u mjestima njihovog življenja, te njihove potrebe za ostvarenje kvalitetnog života u lokalnoj zajednici.
Anketa je anonimna i koristit će se za pripremu aktivnosti za mlade u Cetinskoj krajini.
Anketa se provodi u okviru projekta ”S mladima za budućnost” kojega financira Središnji državni ured za mlade, a sufinanciraju Splitsko-dalmatinska županija i Grad Sinj.
Partneri na projektu: Grad Sinj, Grad Vrlika, Općina Otok i Općina Hrvace.”
 
Anketu popunite na:
Skip to content