250 TISUĆA KUNA ZA UREĐENJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA

Gradonačelnik Jure Plazonić jučer je u Zagrebu potpisao ugovor o sufinanciranju radova za projekt “Uređenje javnoprometnih površina u Gradu Vrlici”. Iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice osigurano je 250.000,00 kuna a ukupna vrijednost projekta se procjenjuje na 1.400.000,00 kuna i sastoji se od uređenja ulice Milana Begovića te parkirališta iza osnovne škole.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi nacionalne mjere za ostvarenje ravnomjernog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske, a putem Programa održivog razvoja lokalne zajednice i Programa podrške regionalnom razvoju, kontinuirano pomaže slabije razvijenim jedinicama lokalne i područne samouprave u provedbi infrastrukturnih projekata koji su prepoznati kao potreba i razvojni prioritet. Prvenstveno se to odnosi na projekte iz područja komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture za koje se procijeni da će pridonijeti poboljšanju standarda i kvalitete života lokalnog stanovništva te stvoriti preduvjete za gospodarski i društveni razvoj slabije razvijenih područja. U protekle dvije godine putem ovih programa sufinancirana su 722 projekta u ukupnom iznosu 212 milijuna kuna.
Skip to content