×

Greška

[OSYouTube] Alledia framework not found
log in

RSS

Gradska uprava

OBAVIJEST ZA KOMUNALNU NAKNADU

Ovim putem Vas želimo upoznati s novostima u svezi naplate komnalne naknade na području Grada Vrlike. Naime, Gradsko vijeće Grada Vrlike je na svojoj 9. sjednici održanoj 24. lipnja 2022. godine donijelo Odluku o komunalnoj naknadi, a koja se može pregledati u "Službenom glasniku Grada Vrlike" br. 03/22.   Slijedom nabvadenog,  potrebno je donijeti nova rješenja za sve obveznike plaćanja komunalne naknade na području Grada Vrlike. Narednih dana na Vaše će kuće adrese odnosno adrese Vaših sjedišta biti dostavljena rješenja o komunalnoj naknadi i pripadajuće uplatnice stoga Vam želimo skrenuti pozornost na sljedeće: 
 • Rješenje uredno zaprimite kako biste mogli pregledati sve relevante podatke koji se odnose na obveznika plaćanja komunalne naknade i samu nekretninu te nam se obratite  ukoliko se ukaže potreba za promjenom podataka u samom rješenju
Napominjemo da je člankom  94. stavkom 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20) određeno  da je obveznik plaćanja komunalne naknade dužan  u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.
Za sve ostale upite i nejasnoće slobodno nam se obratite. 
 • Objavljeno u Gradska uprava
 • Pročitano: 199 puta
 • Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 30 Studeni -0001 00:00

NATJEČAJ ZA JAVNE RADOVE

Grad Vrlika raspisao je natječaj za 4 radnika za program javnih radova.
Više pogledati u natječaju u privitku.
 • Objavljeno u Gradska uprava
 • Pročitano: 199 puta
 • Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 13 Ožujak 2023 06:43

POVEĆANE NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD

Gradsko vijeće Grada Vrlike na svojoj 14. sjednici donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta kojom je visina pomoći izražena u eurima pri čemu je došlo i do povećanja same naknade. Tako visina novčanog iznosa za opremu novorođenog djeteta iznosi:

- za prvo dijete podnositelja zahtjeva 1.500,00 eura

- za drugo dijete podnositelja zahtjeva 2.000,00 eura

- za treće dijete podnositelja zahtjeva 3.000,00 eura

- za četvrto i svako daljnje dijete 3.500,00 eura

Kao i do sada pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta prema ovoj Odluci može se ostvariti uz uvjet da su oba roditelja djeteta za koje se podnosi zahtjev državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Vrlike i to jedan roditelj s neprekidnim prebivalištem u Gradu Vrlici najmanje jednu godinu prije rođenja djeteta, a drugi roditelj mora imati prebivalište u Gradu Vrlici u trenutku rođenja djeteta dok samohrani roditelj mora imati neprekidno prebivalište u Gradu Vrlici najmanje jednu godinu prije rođenja djeteta za kojeg podnosi zahtjev.
 • Objavljeno u Gradska uprava
 • Pročitano: 479 puta
 • Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 09 Ožujak 2023 07:29

NOVOSTI U ODLUCI O SOCIJALNOJ SKRBI

Dana 04. ožujka 2023. godine na stupili su na snagu novi akti koji reguliraju prava iz područja socijalne skrbi na području Grada Vrlike: Odluka o socijalnoj skrbi, Odluka o visini cenzusa te Pravilnik o načinu dodjele i visini jednokratne novčane pomoći. Svi akti objavljeni su u "Službenom glasniku Grada Vrlike" br. 01/23 stoga sve zainteresirane osobe mogu izvršiti pregled te se pobliže upoznati s navedenim aktima. Ovim putem želimo skrenuti pozornost na jednu od najčešće korištenih pomoći iz sustava socijalne skrbi, a to je jednokratna novčana pomoć.

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili kućanstvu koji zbog posebno teškog trenutačnog materijalnog stanja ili zbog trajnijih teških okolnosti (bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, izvanredni troškovi uzrokovani požarom, nesrećom ili slično), nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe odnosno razriješiti posljedice takvog stanja ili okolnosti.

Da bi podnositelj zahtjeva ostvario pravo na jednokratnu novčanu pomoć mora ispunjavati uvjet cenzusa određen Odlukom o visini cenzusa: samac 250 eura, dvočlana obitelj 300 eura, tročlana obitelj 350 eura, četveročlana obitelj 400 eura dok se za svakog daljnjeg člana cenzus povećava za 50 eura. Jednokratna novčana pomoć može se tražiti najviše 3 puta tijekom jedne proračunske godine, a visina prava iznosi: samac 70 eura, dva člana 110 eura, a tri ili više člana 150 eura.
 • Objavljeno u Gradska uprava
 • Pročitano: 422 puta
 • Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 30 Studeni -0001 00:00
Pretplati se na ovaj RSS feed