Pristup informacijama

Službenik za informiranje:
Marijana Matić
Telefon: 021/827-023, e-mail: procelnik@vrlika.hr

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje putem:
1. elektroničke pošte na mail procelnik@vrlika.hr
2. poštom na adresu: Trg fra Filipa Grabovca 6, 21 236 Vrlika
3. osobno putem pisarnice: Trg fra Filipa Grabovca 6, 21 236 Vrlika

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.

Grad Vrlika omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Grada Vrlike ili se jednim zahtjevom traži veći broj informacija.

 

OTVORENI PODACI

Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni.

Popis skupova podataka  se nalaze u  Asset lista
Skip to content