log in

RSS

Vijesti

OBJAVLJEN PRVI LAG NATJEČAJ

Lokalna akcijska grupa ‘Cetinska krajina’ 1. ožujka objavila je Natječaj za provedbu Mjere 2.1.1. ‘Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu’, sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a ‘Cetinska krajina’ za razdoblje 2014.-2020. LAG Natječaj za provedbu Mjere 2.1.1. sukladan je tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 1.067.400,00 kuna, gdje najniža vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost projekta i javne potpore iznosi 28.800,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti.
Intenzitet potpore iznosi:
a) do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava V. i VI. skupinu (Sinj)
b) do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava I., II., III. i IV. skupinu (Trilj, Vrlika, Hrvace i Otok)
S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih troškova.
Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru 2.1.1. traje od 15. ožujka 2019. godine do 15. svibnja 2019. godine.
Tekst natječaja s pripadajućim obrascima i prilozima je objavljen na stranici LAG-a ‘Cetinska krajina’ (www.lag-ck.hr).
 • Objavljeno u Vijesti
 • Pročitano: 137 puta
 • Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 30 Studeni -0001 00:00

DAN CIVILNE ZAŠTITE U RH

Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj obilježava se, temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite, 1. ožujka, na isti datum kada se obilježava i Međunarodni dan civilne zaštite
Civilna zaštita u Republici Hrvatskoj bilježi svoju povijest od kasnih dvadesetih godina 20. stoljeća. Prema povijesnim zapisima, preteča civilne zaštite u Hrvatskoj rođena je idejom o potrebi zaštite stanovništva nakon potresa, koji je 1884. godine pogodio Zagreb, dok su se počeci organiziranog sustava civilne zaštite počeli razvijati od kasnih 20.-tih godina 20.-tog stoljeća.
Danas, civilna zaštita u Republici Hrvatskoj predstavlja sustav organiziran na lokalnoj, područnoj i nacionalnoj razini koji se temelji na načelima supsidijarnosti, solidarnosti i kontinuitetu djelovanja.
Opći cilj zbog kojeg se ustrojava sustav civilne zaštite je zaštita i ostvarivanje sigurnosnih standarda i interesa građana Republike Hrvatske i to u specifičnim slučajevima izvanrednih događaja kada su najizravnije izloženi njihovim posljedicama. Zato civilna zaštita uključuje sve raspoložive resurse i kapacitete u privatnom i državnom vlasništvu, uključujući i sudjelovanje stanovništva na lokalnim, područnim i državnoj razini, koji djelovanjem unutar tog posebnog namjenski organiziranog sustava mogu doprinijeti umanjivanju i/ili sprječavanju oštećivanja zdravlja, gubitaka života, uništenja materijalnih dobara i šteta na okolišu od posljedica prirodnih i tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa te ratnih djelovanja i terorizma.
Civilna zaštita je višedimenzionalan sustav koji u jednom dijelu čine operativne snage, primarno profesionalne, čije djelovanje se temelji na kapacitetima žurnih službi i drugih pravnih osoba čija je redovna djelatnost spašavanje, kapaciteti udruga, vatrogasci, Hrvatska gorska služba spašavanja i Crveni križ, kao i drugi kapaciteti čija je redovna djelatnost u određenom dijelu komplementarna potrebama djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Kada se njoj pridodaju pripadnici policije i Oružanih snaga Republike Hrvatske te postrojbe i povjerenici civilne zaštite, zaokružuje se slika na način kako javnost uglavnom percipira sustav civilne zaštite.
Za njihovo međusobno djelovanje primjenjuju se posebni protokoli za suradnju, usklađuje/koordinira zajedničko djelovanje različitih operativnih kapaciteta te ustrojavaju i osposobljavaju stožeri kao posebna tijela koja svojim djelovanjem operativno integriraju rad svih operativnih snaga i sudionika koji provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
U sljedećem periodu pred sustavom civilne zaštite su veliki izazovi, jer je integracijom Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost i Hrvatskog centra za razminiranje u sastav Ministarstva unutarnjih poslova od 1. siječnja 2019. napravljena velika reforma ovog sustava.
Tako će prioritet u razdoblju koje slijedi biti ispunjavanje dosadašnjih zadaća svih segmenata, posebice operativnih i proceduralnih, podizanje njihove kvalitete na višu razinu, postizanje neovisnosti u procesu upravljanja sigurnosnim rizicima, s posebnim naglaskom na stvaranje jedinstvenog sustava sposobnog odgovoriti na svakodnevne potrebe za djelovanjem, postupanjem u izvanrednim situacijama te kriznim stanjima u svim uvjetima.
 • Objavljeno u Vijesti
 • Pročitano: 143 puta
 • Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 30 Studeni -0001 00:00

IZBORNA SKUŠTINA HVIDRA

Pozivaju se svi članovi Udruge HVIDR-a Vrlika na izbornu skupštinu koja će se održati u četvrtak 28. veljače 2019. godine u 10:00 sati u Domu kulture.
 • Objavljeno u Vijesti
 • Pročitano: 250 puta
 • Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 30 Studeni -0001 00:00

MARIBOR - NAJVEĆE STRATIŠTE HRVATA

U organizaciji Grada Vrlike u petak 8. 2. 2019. godine (19:00 h) će se prikazati dokumentarni film redatelja Romana Leljeka.
Pozivamo Vas sve u Dom kulture da zajedno sa gospodinom Leljakom pogledamo film "Maribor - najveće stratište Hrvata".
 • Objavljeno u Vijesti
 • Pročitano: 336 puta
 • Poslijednja izmjena dana Srijeda, 06 Veljača 2019 18:52
Pretplati se na ovaj RSS feed