×

Greška

[OSYouTube] Alledia framework not found
log in


Četvrtak, 09 Ožujak 2023

POSTAVLJANJE AKCELEROGRAFA

Nastavlja se suradnja Grada Vrlike i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu  pa tako nakon Biološkog odsjeka kojem je Grad Vrlika dao u zakup zgradu škole u Ježeviću koja se koristi za terenski rad, suradnja je započela s Geofizičkim odsjekom. Naime, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geofizički odsjek provodi projekt "Geofizička-seizmološka istraživanja potresom ugroženih područja u RH i razvoj atenuacijskih relacija predviđanja seizmičkog gibanja tla"- CRONOS . Glavni cilj projekta je olakšati razvoj i modernizaciju procjene seizmičke opasnosti u Hrvatskoj i potaknuti razvoj politika smanjenja seizmičkog rizika kroz izgradnju znanstvene infrastrukture i kapaciteta, prijenos znanja i međunarodnu suradnju.  U okviru navedenog projekta u Vrlici je dana 07. ožujka o.g. počelo provođenje geotehničkog istražnog bušenja i postavljanje bušotinskog akcelerografa i to na nekretnini označenoj kao čest.zem. 493/3 KO Vrlika, pobliže blizu ambulante. 
U sklopu projekta CRONOS napravit će se mikrozoniranje grada Vrlike čime će se dobiti seizmička podloga koja je neophodna prilikom urbanističkog planiranja s ciljem da se omoguće što kvalitetnije informacije za kvalitetnu protupotresnu gradnju,  a što je glavni preduvjet za daljnji razvoj grada.
  • Objavljeno u Vijesti

POVEĆANE NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD

Gradsko vijeće Grada Vrlike na svojoj 14. sjednici donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta kojom je visina pomoći izražena u eurima pri čemu je došlo i do povećanja same naknade. Tako visina novčanog iznosa za opremu novorođenog djeteta iznosi:

- za prvo dijete podnositelja zahtjeva 1.500,00 eura

- za drugo dijete podnositelja zahtjeva 2.000,00 eura

- za treće dijete podnositelja zahtjeva 3.000,00 eura

- za četvrto i svako daljnje dijete 3.500,00 eura

Kao i do sada pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta prema ovoj Odluci može se ostvariti uz uvjet da su oba roditelja djeteta za koje se podnosi zahtjev državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Vrlike i to jedan roditelj s neprekidnim prebivalištem u Gradu Vrlici najmanje jednu godinu prije rođenja djeteta, a drugi roditelj mora imati prebivalište u Gradu Vrlici u trenutku rođenja djeteta dok samohrani roditelj mora imati neprekidno prebivalište u Gradu Vrlici najmanje jednu godinu prije rođenja djeteta za kojeg podnosi zahtjev.

NOVOSTI U ODLUCI O SOCIJALNOJ SKRBI

Dana 04. ožujka 2023. godine na stupili su na snagu novi akti koji reguliraju prava iz područja socijalne skrbi na području Grada Vrlike: Odluka o socijalnoj skrbi, Odluka o visini cenzusa te Pravilnik o načinu dodjele i visini jednokratne novčane pomoći. Svi akti objavljeni su u "Službenom glasniku Grada Vrlike" br. 01/23 stoga sve zainteresirane osobe mogu izvršiti pregled te se pobliže upoznati s navedenim aktima. Ovim putem želimo skrenuti pozornost na jednu od najčešće korištenih pomoći iz sustava socijalne skrbi, a to je jednokratna novčana pomoć.

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili kućanstvu koji zbog posebno teškog trenutačnog materijalnog stanja ili zbog trajnijih teških okolnosti (bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, izvanredni troškovi uzrokovani požarom, nesrećom ili slično), nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe odnosno razriješiti posljedice takvog stanja ili okolnosti.

Da bi podnositelj zahtjeva ostvario pravo na jednokratnu novčanu pomoć mora ispunjavati uvjet cenzusa određen Odlukom o visini cenzusa: samac 250 eura, dvočlana obitelj 300 eura, tročlana obitelj 350 eura, četveročlana obitelj 400 eura dok se za svakog daljnjeg člana cenzus povećava za 50 eura. Jednokratna novčana pomoć može se tražiti najviše 3 puta tijekom jedne proračunske godine, a visina prava iznosi: samac 70 eura, dva člana 110 eura, a tri ili više člana 150 eura.

ZAVRŠENI RADOVI NA MODERNIZACIJI ULICE PUT VAROŽDINA

Završeni su radovi uređenja Ulice Put Varoždina u Vrlici. Projekt modernizacije ulice odvijao se dvije faze. U I. fazi izveli su se radovi na rekonstruciji vodovodne mreže i kolektora za fekalnu odvodnju. Radove je izvela tvrtka Telekomunikacije – obrt za izgradnju i usluge Sinj . U II. fazi izvedeni su radovi uređenja kolničke konstrukcije i izgrađeni kanali za oborinsku odvodnju a radove je izvela tvrka Gradina – mont d.o.o. iz Vučipolja.
Ukupna vrijednost svih izvednih radova iznosila je 301.467 EURA.
Realizaciju projekta modernizacije pomogli su Ministarsvo regionalnog razvoja i fondova EU s iznosom od 130.000 EURA, Ministarstvo prostornog uređenja s iznosom od 23.000 EURA i Splitsko-dalmatinska županija s iznosom od 15.000 EURA.
Pretplati se na ovaj RSS feed