log in

Web urednik

Web urednik

Pristup informacijama

Službenik za informiranje:
Marijana Matić
Telefon: 021/827-023
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje putem:
1. elektroničke pošte na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. poštom na adresu: Trg fra Filipa Grabovca 6, 21 236 Vrlika
3. osobno putem pisarnice: Trg fra Filipa Grabovca 6, 21 236 Vrlika

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.

Grad Vrlika omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Grada Vrlike ili se jednim zahtjevom traži veći broj informacija.

 

Obrasci:

 

Informacije o ustanovama

Ambulanta Vrlika


Trg dr. Franje Tuđmana 5
21 236 Vrlika
Dežurni mobitel: 091 40 10 158
Telefon: 021 827 255 (doktor)
Telefon: 021 827 005 (doktorica)
Telefon: 021 827 271 (stomatolog)
Radno vrijeme:
    Opća medicina:
ponedjeljak – petak.................................07:00 – 14:30
ponedjeljak – petak.................................13:00 – 20:30
svaka subota..........................................07:00 – 12-00
ostalo vrijeme pripravnost:  zvati  194
    Zubni liječnik:
ponedjeljak – utorak...............................13:00 – 20:30
srijeda – petak.........................................07:00 – 14:30
subota: 2. i 4. u mjesecu..........................07:00 – 12:00

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VRLIKA


Trg dr. Franje Tuđmana 1
21 236 Vrlika
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: 021 827 035
Telefaks: 021 827 222
Zapovjednik: Ante Tarle
Dozapovjednik: Jure Turudić
Broj za hitni poziv: 193


LJEKARNA


Bana Berislavića 25
21 236 Vrlika
E- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: 021 827 010  
Telefaks: 021 827 010
Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak.........08:00 – 15:00
subota..............................08:00 – 12:00

VETERINARSKA AMBULANTA VRLIKA

Milana Begovića 7
21 236 Vrlika
E- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: 021 413 530

Radno vrijeme:
ponedjeljak – subota.........08:00 – 20:00
Nedjelja i poslije 20:00 sati svaki dan DEŽURNI VETERINAR: 095 550 1417


TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VRLIKE


Put Česme 4
21 236 Vrlika
E- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web stranica: http://www.visitvrlika.com
Telefon: 021 827 460
Telefaks: 021 827 460
Direktor: Dijana Maras

 


ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR „ČESMA“


Trg fra Filipa Grabovca 6
21 236 Vrlika
E- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: 021 827 023
Telefaks: 021 827 222
Ravnatelj: Ante Biuk
Mobitel: 092 26 51 831


ŽUPNI URED


Petra Mišura 2
21 236 Vrlika
E- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web stranica: http://www.zupa-vrlika.com 
Telefon: 021 827 200
Telefaks: 021 827 200
Župnik: Jakov Viro


OSNOVNA ŠKOLA  "MILAN BEGOVIĆ"


Trg dr. Franje Tuđmana 6
21 236 Vrlika
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web stranica: http://www.os-mbegovica-vrlika.skole.hr
Telefon: 021 827 144
Telefaks: 021 827 144
Ravnateljica: Mirjana Mandarić
Ravnateljica: 021 827 017


MATIČNI URED


Ured državne uprave splitsko-dalmatinske  županije

Ispostava Sinj
Matički ured Vrlika
Trg fra Filipa Grabovca 6
21 236 Vrlika
Telefon: 021 827-007
Telefaks: 021 827 222
Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak.........07:00 – 15:00


DJEČJI VRTIĆ "ZVONČIĆ"


Trg dr. Franje Tuđmana 6
21 236 Vrlika
E- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: 021 827 022  
Telefaks: 021 827 022
Ravnateljica: Mandica Jakelić
Mobitel: 091 33 88 827


GRADSKA KNJIŽNICA VRLIKA


Trg dr. Franje Tuđmana 1
21 236 Vrlika
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: 021 827 333
Telefaks: 021 827 333
Ravnateljica: Anica Boduljak
Radno vrijeme:
ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak.........07:00 – 15:00
petak...................................................13:00 – 20:00 
subota (prva u mjesecu)...........................8:00 – 13:00

CENTAR ZA REHABILITACIJU  "FRA ANTE SEKELEZ"


Ulica 30. svibnja  16
21 236 Vrlika
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web stranica: http://www.rehabilitacija-vrlika.hr
Telefon: 021 827 344
Telefaks: 021 827 344
Ravnateljica: Ivana Klarić Kukuz
Telefon: 021 827 048
Mobitel: 098 98 02 139
E- mail ravnateljice: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRLIKA


Trg fra Filipa Grabovca 6
21 236 Vrlika
E- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Telefon: 091 1222 427
Telefon: 021 827 219
Telefaks: 021 827 222
v.d. ravnatelj: Zdravka Plazonić


„VRLA“ d.o.o.


Trg fra Filipa Grabovca 6
21 236 Vrlika
E- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: 021 827 023
Telefaks: 021 827 222
v.d. direktor: Ante Grabić
Mobitel: 091 12 22 424


EKO VRLIKA d.o.o.


Trg dr. Franje Tuđmana 1
21 236 Vrlika
E- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Telefon: 021 827 036
Telefaks: 021 827 036
Direktor: Jakov Turudić

Mob: 095 533 8621

Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak.......07:00 – 15:00


"USLUGA" d.o.o


"USLUGA" d.o.o. za komunalne djelatnosti VRLIKA, utemeljeno 1964.

Trg dr Franje Tuđmana 1
21 236 Vrlika
E- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: 021 827 019
Telefaks: 021 827 240
Direktor: Milan Šabić


HRVATSKI NOGOMETNI KLUB VRLIKA


Put česme 4
21 236 Vrlika
E- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: 021 827 221
Telefaks: 021 827 221
Predsjednik: Ivan Vicić
Mobitel: 098 59 84 96


TEKWANDO KLUB


Trg dr Franje Tuđmana 1
21 236 Vrlika
E- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: 022 660 631
Telefaks: 022 660 631
Tajnik: Glorija Pinjuh
Mobitel: 095 90 84 941


HRVATSKA POŠTA


Bana Berislavića 21
21 236 Vrlika
Telefon: 021 827 018
Telefaks: 021 827 209
Radno vrijeme:
ponedjeljak..............................08:00 – 17:00
utorak – petak..........................07:00 – 14:00


INA- benzinska postaja Vrlika


Jadranska cesta 15
21 236 Vrlika
Web stranica: http://www.ina.hr
Telefon: 091 49 71 257
Radno vrijeme:
ljetno....................06:00 – 22:00
zimsko..................07:00 – 19:00

  • Objavljeno u Adresar2

TEKWANDO KLUB


Trg dr Franje Tuđmana 1
21 236 Vrlika
E- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: 022 660 631
Telefaks: 022 660 631
Tajnik: Glorija Pinjuh
Mobitel: 095 90 84 941

  • Objavljeno u Adresar
Pretplati se na ovaj RSS feed